Mityng 23.03.1936. Follwark
Meetings  23.03.1936 Follwark

W latach trzydziestych po dojściu Hitlera do władzy, takie mityngi odbywały się wszędzie. Nasze pokolenie w czasach Stalina i później, świętowało w podobny  sposób, tylko pod inną banderą.
 Mam nadzieję, że nigdy więcej nie będzie totalitaryzmu.
In den 30igen Jahren nach der Hitlers Machtergreifung; solche Meetings gab es überall. Unsere Generation feierte unter Stalin und später genauso jedoch unter einer anderen Flagge.
Ich hoffe, dass es den Totalitarismus nicht mehr geben wird.