W roku około 1950 wycieczka Folwark-Chrzowice (Kraków lub Wrocław ?)
Ungefähr im Jahr 1950 ein Ausflug Folwark – Chrzowice (nach entweder Krakow oder Wroclaw)

  

Wielu uczestników tej wycieczki już niestety nie jest wśród nas.
Lista uczestników, według numeracji: 1-Elfrida Kiwus (Długosz), 2-Rozwita Pawleta (Nieszpór), 3-Edyta Wocka, 4- + Hubert Kiwus, 5-Amalia Kornek, 6-Erika Mazur, 7- + Greta Tatura, 8-Józef Kochanek, 9- + Erika Kochanek, 10- + Cecilia Kutz ( Lazik), 11-Janek Wieszala ( Groszowice), 12-Róża Kurpierz, 13- + Leon Kiwus, 14-Róża Gogolok (Kornek niem.), 15- + Agnes Kochanek (Domecko), 16-Cecilia Smolin (Baron W-Wieś), 17-Cecilia Kochanek (Baron W-Wieś), 18- + Adolf Kasperek,
19- + Anna Kasperek.
Leider leben viele von den Teilnehmer des Ausfluges nicht mehr. Die Liste der Teilnehmer, nach der Nummerierung: 1-Elfrida Kiwus (Długosz), 2-Rozwita Pawleta (Nieszpór), 3-Edyta Wocka, 4- + Hubert Kiwus, 5-Amalia Kornek, 6-Erika Mazur, 7- + Greta Tatura, 8-Józef Kochanek, 9- + Erika Kochanek, 10- + Cecilia Kutz ( Lazik), 11-Janek Wieszala ( Groszowice), 12-Róża Kurpierz, 13- + Leon Kiwus, 14-Róża Gogolok (Kornek Deutschland.), 15- + Agnes Kochanek (Domecko), 16-Cecilia Smolin (Baron W-Wieś), 17-Cecilia Kochanek (Baron W-Wieś), 18- + Adolf Kasperek,
19- + Anna Kasperek.