Wesele Kornek Joachim. Rok 1930
Die Hochzeit Kornek Joachim. Jahr 1930
 

   Drugi po 1945 roku sołtys w Folwarku. Więcej na stronie ( link Portrety). Najbliżsi i druchny drużbowie 1-Gertruda Kochanek (W-Wieś), 2-Wiktoria Kochanek (Kasperek), 3-Stanisław Kornek  aktualnie mieszka Folwark ul. Karpkowicka (Stanik Jakubów, kuzyn Wiktora Kornek 15), 4-Bolesław Gielnik (Ojciec Jadwigi Chudalla), 5-Katarzyna Cygan (matka Rozalii 8), 6-Niekrawiec (Wrzoski), 7-Czech (Chrząszczyce), 8-Rozalia Cygan młoda pani (teraz już Kornek),  9-Joachim Kornek pan młody, 10- ?, 11-Stefan Chudalla sąsiad pana młodego, 12-Jan Cygan Wrzoski, ojciec młodej pani, Rozalii (8), 13-Anna Cygan siostra młodej pani, 14-Czech kuzyn pana młodego (Chrząszczyce), 15-Wiktor Kornek, brat Stanisława (3) ojciec Józefa.
    Der zweite Gemeindevorsteher nach dem 1945 Jahr in Folwark (mehr auf dem Link „Bilder“).
Die Hochzeitsgesellschaft: 1-Gertruda Kochanek (Wojtowa Wieś), 2-Wiktoria Kochanek (Kasperek), 3-Stanisław Kornek, wohnt heute in Folwark an der Karpkowicka Strasse, (Stanik Jakubów, der
Vetter vom Wiktor Kornek 15), 4-Bolesław Gielnik (der Vater von Jadwiga Chudalla), 5-Katarzyna Cygan (die Mutter von Rozalia 8), 6-Niekrawiec (Wrzoski), 7-Czech (Chrząszczyce), 8-Rozalia Cygan die Braut (heute Kornek),  9-Joachim Kornek der Bräutigam, 10- ?, 11-Stefan Chudalla der Nachbar des Bräutigams, 12-Jan Cygan (Wrzoski), der Vater der Braut, Rozalia (8), 13-Anna Cygan die Schwester der Braut, 14-Czech der Cousin des Bräutigams (Chrząszczyce), 15-Wiktor Kornek, der Bruder von Stanisław (3) der Vater vom Józef.