Szkoła Podstawowa Górki  Klasa w roku 1949  Die Grundschule in Gorki - 1949

1-Helmut Jończyk nauczyciel, 3-Józef Smolin (Bole Tytka), 4-Ignac Ginter, 5-Henryk Pampuch zmarł tragicznie, zamordowany, 6-Werner Michalski, 7-Małgorzta Wicher (matka Ks. Bernarda Mocia), 8-Irma Stryś Winów, 9-Krystyna Wiesiolek (lekarka w niem.), 10-Małgorzata Kundla (niem), 11-Irma Szymała (Winów), 12-Trauta Golec (zmarła), 13-Krystyna Gogolok (karolinka), 14-Irma Gogolok, 15-Thiel ?, 16-Helena Kornek, 17-Stefania Baron, 18-Otylia Kornek(Kania), 19-Agnieszka Walecko (zmarła w niem.), 20-Cecilia Kochanek(Baron), 21-Elfrida Kiwus (Długosz), 22-Jadwiga Michen (niem), 23-Frida Efner (niem), 24-Ginter Huncza, 25-Rudolf Grzegorz, 26-Werner Witek (niem).
1-Helmut Jończyk - der Lehrer, 3-Józef Smolin (Bole Tytka), 4-Ignac Ginter, 5-Henryk Pampuch tragisch gestorben, wurde ermordet, 6-Werner Michalski, 7-Małgorzta Wicher (die Mutter des Priesters Bernard Mocia), 8-Irma Stryś Winów, 9-Krystyna Wiesiolek (Ärztin in Deutschland.), 10-Małgorzata Kundla ( Deutschland ), 11-Irma Szymała (Winów), 12-Trauta Golec ( gestorben ), 13-Krystyna Gogolok (Karolinka), 14-Irma Gogolok, 15-Thiel ?, 16-Helena Kornek, 17-Stefania Baron, 18-Otylia Kornek (Kania), 19-Agnieszka Walecko ( gestorben in Deutschland), 20-Cecilia Kochanek (Baron), 21-Elfrida Kiwus (Długosz), 22-Jadwiga Michen ( Deutschland ), 23-Frida Efner (Deutschland ), 24-Ginter Huncza, 25-Rudolf Grzegorz, 26-Werner Witek (Deutschland )