Taxi XIX wieku
               a raczej środek lokomocji w bogatej  rodzinie.             
 

Na taki pojazd tylko nie wielu gospodarzy mogło sobie pozwolić. Ten parkował w Folwarku przy ulicy Wiejskiej u pana  Kochanek (Syma) dziś Szmechta.