Wilhelm Kiwus, autor starych  fotografii, w úrodku.
Po lewej brat Heinrich, po prawej Grala Ruchus.