Żniwniok - Erntedankfest w naszej parafii.
Sołtys, Stanisław Klemens niesie "Dar Chleba" do kościoła parafialnego w Chrząszczycach. Stanisław był sołtysem w latach 1972-1976 potem nielegalnie wyjechał do Niemiec i zamieszkał w Hagen. Z tyłu widoczna korona żniwna.