Rodzina Kornek z Przewrócia. (2+12)   Fotografia z lat 30-tych.
Die Familie Kornek  aus „Przewrocie“, (2+12)
       Ein Foto aus den 30iger Jahren.
 

Od lewej: Johan ps.Anoś (*1918), Monika (*1922), Teofil (*1913), Otylia (*1926), matka rodziny Anna z domu Lakotta, na kolanach Lidia (1934), Rufin ten wysoki w czapce (1912-1944), przed Rufinem  ten mały to Heinrich (1927-1945), obok po prawej Alfred ps. Afejdek (*1928- +08.09.2004) ojciec Ks. Janka, następnie ojciec rodziny, Jan Kornek, na kolanach mała Amalia (*1929 ), krawat w paski to Josef (*1914-1944), w białej sukience Maria (*1920), a pierwszy z prawej z białymi mankietami Eryk (*1924-1945). Nie wszyscy dożyli sędziwego wieku, polegli na wojnie (Rufin, Heinrich, Josef, Eryk)

Von links: Johan Pseudonym Anoś (*1918), Monika (*1922), Teofil (*1913), Otylia (*1926), die Mutter der Familie, geboren Lakotta, auf dem Schoss Lidia (1934), Rufin der grosse mit der Mütze  (1912-1944), der kleine vor dem Rufin heisst Heinrich (1927-1945), neben, rechts Alfred Pseudonym Afejdek (*1928) der Vater des Priesters Janek, weiter der Vater der Familie Jan Kornek, auf dem Schoss die kleine Amalia (*1929 ), der mit der gestreiften Krawatte ist Josef (*1914-1944), in dem weissen Kleid Maria (*1920), der erste vorne mit den weissen Manschetten ist Eryk (*1924-1945). Viele von den sind gefallen (Rufin, Heinrich, Josef, Eryk)