Kinderhochzeit  1931 na podwórku Jana Kiwusa we Folwarku
Eine Kinderhochzeit auf dem Hof vom Jan Kiwus aus Folwark
 

1- Apolonia Lukas, 2-Waleska Lukas, 3-Elli Schmoll, 4-Martha Lukas, 5-Leon Kiwus, 6-Hildegard Kiwus, 7-Hedwig Kiwus, 8- Josef Kiwus, 9-Gertrud Lukas, 10-Franz Lukas, 11-Lidia Lakotta ( Foto Kiwus Wilchelm) Identyfikacji osób na fotografii dokonał Józef Kiwus (*1922-  +17.12. 2003).

1-  Apolonia Lukas, 2-Waleska Lukas, 3-Elli Schmoll, 4-Martha Lukas, 5-Leon Kiwus, 6-Hildegard Kiwus, 7 Hedwig Kiwus, 8- Josef Kiwus, 9-Gertrud Lukas, 10-Franz Lukas, 11-Lidia Lakotta ( das Foto Kiwus Wilchelm), Die Identifizierung der Personen auf dem Foto machte der Jozef Kiwus (*1922-  +17.12. 2003)