Piotr Kiwus z rodziną, rok 1930.
Der Peter Kiwus mit seiner Familie, 1930 Jahr.
 

Od lewej Hidegarda *1927 na kolanach ojca,  Piotr  *1887 ojciec rodziny , Leon *1925 syn, Marianna  *1849 + 01.1935 matka Piotra i Johana z ul. Szkolnej , Hubert *1929 +2003 syn,  na kolanach matki Waleski. Marianna, była babcią dla ( Leona, Huberta i Hildegardy, oraz  Józefa, który mieszkał obok jeziora Za Walą, i jego siostry Jadwigi - Jadzi. Jadwiga mieszka aktualnie w Opolu. Jej dom rodzinny patrz Oldies  012.

Von Links: Hidegarda *1927 auf dem Schoss von ihrem Vater, Piotr  *1887 Vater der Familie, Leon *1925 der Sohn, Marianna  *1849 + 01.1935 die Mutter von Piotr und Johan aus der Szkolna Strasse, Hubert *1929 +2003 der Sohn, auf dem Schoss von Waleskas Mutter. Die Mariana war die Grossmutter von Leon, Hubert, Hildegarda und Józef, der neben dem See „Za Wala“ lebte und von seiner Schwester Jadwiga – Jadzia.
Sie wohnt heute in Oppeln. Ihr Familienhaus, sehe:
Oldies  012.