Strona poświęcona pamięci naszym parafianom,
 którzy  spoczywają w obcej ziemi.
powrót
 
  Po I-szej Wojnie Światowej (1914-1918) i Traktacie Wersalskim (1919) , który miał gwarantować trwały pokój w Europie, praktycznie  nie rozwiązał się żaden  problem. W państwach europejskich  utworzyły się ustroje totalitarne, faszyzm we Włoszech, narodowy socjalizm w Niemczech, komunizm w ZSRR. Wzrost aspiracji terytorialnych w wielu "nowych" krajach w Europie i na wschodzie (ZSRR i Japonia) stwarzały ciągłe zagrożenie dla porządku wersalskiego.
Aspiracje terytorialne nie ominęły równiez naszego Śląska. Po zakończeniu I Wojny Światowej zarówno Polska jak i Czechy oraz Słowacja rozpoczęły proces kształtowania swoich państwowości. W 1938 roku korzystając z nacisków Hitlera na Czechosłowację władze Polskie (2/10/1938) dokonały zbrojnej aneksji Zaolzia. W tym samym czasie Niemcy zajmowały Kraj Sudecki. 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie podpisano "Pakt Ribbentrop-Mołotow".   Dzięki temu porozumieniu Hitler mógł już rozpocząć wojnę. Tajny protokół zawierał podział strefy wpływów w Europie Wschodniej.  
 1 września 1939 roku Niemcy zaakatowały Polskę. Kilka godzin po Niemcach do ataku na Polskę przyłączyła się Słowacja (armia Bernolak 50 000 mężczyzn).   3 września do wojny  dołączyła Wielka Brytania oraz  państwa Wspólnoty (Indie, Kanada, Australia Nowa Zelandia) i Francja. 17 września 1939 roku.  Armia Czerwona zaatakowała Polskę od wschodu. 7 grudnia po japońskim ataku na Pearl Harbor do wojny dołączyła .Ameryka.

Rozpoczęła się II Wojna Światowa
 - największy konflikt zbrojny w historii Ziemi, 
 konflikt w którym największe zło ludzkości nie miało munduru!
II Wojna Światowa 1939-1945 i lata powojenne to była wielka  tragedia, nie tylko "Górnośląska". Mieszkańcy Śląska nie byli stroną w tym światowym konflikcie ale stali się ofiarami. Każda śląska parafia ma długą listę ofiar, nasza Chrzombecka  nie jest wyjątkowa ani najdłuższa.

Za kilka dni będziemy wspominać naszych zmarłych, którzy  spoczywają na  naszym parafialnym cmentarzu. Znajdźmy też chwilę na wspomnienia dla tych, którzy swoje młode życie  musieli zakończyć na obcej ziemi, a brzozowe krzyże, jeśli im,  poległym postawili , już dawno nie istnieją.
 
Lista poległych,  którą udało się ustalić (jest może niepełna, niedokładna - będę wdzięczny za dodatkowe informacje) to 158 młodych i bardzo młodych naszych parafian.
Lista nie obejmuje żołnierzy poległych zaginionych, zmarłych w niewoli, lub gdzieś pochowanych  bez możliwości identyfikacji . Było ich wielu, ale tego do dziś  nie udało sie ustalić. Do takich należy również Josef Woitzik z Górek - mój wujek- mieszkał na ul. Polnej, która łączy Folwark z Górkami. Kiedyś pierwszy dom po lewej stronie ( Śp. Matuszek Elfrida . Śp. Alfred Wójcik - był jego synem ). 
Lista nie obejmuje ofiar cywilnych - bez munduru, które zginęły tragicznie podczas działań wojennych, rozstrzelanych, zamordowanych  oraz ofiar, po 1945 roku, zmarłych w więzieniach, obozach przejściowych i ofiar  śmiertelnie zamęczonych  na robotach przymusowych w ZSSR.

czytając listę włącz muzykę
 i znajdź swoich antenatów, sąsiadów, znajomych

(zachowano oryginalną pisownię nazwisk)

1 30 maja 1940r. poległ  wzgórze 505 in Villy  Franz Zylla murarz z Domecka pozostawił żonę i 3 dzieci miał 30 lat *30.8.1910
2  6 czerwca 1940r. poległ Peter Baron z Domecka (Gefreiter)  miał 25 lat *1915
3 17 czerwca 1940r. poległ pod Repinheim (Elsass) Johann Malik z Domecka - pozostawił  żonę Viktoria z d. Niestroj miał 26 lat *6.12.1913
X  + 22 czerwca 1940r. brak danych Richard Gryszko (Soldat) żołnierz - żonaty z  ? Lazik z Folwarku miał 25 lat *25.3.1915 w Winowie
4 21 maja 1941r. poległ na Krecie (spadochroniarz) Winzent Richard Iwanski z Folwarku rodz. o. Thomasz, m.  Paulina z d. Komor miał 27 lat *30.1.1914
5 30 czerwca 1941r. poległ na wschodzie  Herman Rogosch z Chrząszczyc  rodz. o. Theodor  m. Gertrud z d. Woitzik miał 21 lat *4.6.1920
6 2 czerwca 1941 poległ na wschodzie (Podstawa)  Johann Tatura stolarz z Chrzowic rodz. o. Ignatz  m. Katharina z d. Kulik miał 26 lat *16.2.1915
7 21 lipca1941r. poległ na wschodzie  Paul Nowak murarz z Chrząszczyc rodz. o. Josef,  m. Hedwig z d. Chrobok miał 30lat *16.11.1911
8 18 lipca 1941r. poległ na wschodzie (Vorwarschoff)  Paul Piechatzek  stolarz ze Złotnik rodz. o. Johann , m. Elisabeth z d. Gielnik miał 30 lat *11.7.1911
9 17 lipca 1941r. poległ na wschodzie Ignatz Sadlo z Prószkowa (Złotniki)  rodz. o. Josef, m. Hedwig z d.  Plachetka miał 29 lat *9.12.1912
10 23 sierpnia 1941r. poległ przed Kijowem grod (Bolschowiki)  Paul Woitaschek kawaler rodz. o. Albert,  w. Anna z d. Lissy miał 22 lata 21.5.1919
11 8 września 1941r. poległ obok Kijowa Ukraina Peter Paul Langer kawaler Domecka rodz. o. Karl , m. Karolina z d. Wybranietz miał 19 lat *28.06.1922
12 2 września 1941r. poległ pod Smoleńskiem  Andreas Cieslik kawaler rodz. o. Albert, m. i Elisabeth z d. Wicher miał 21 lat *29.11.1920
13 8 września 1941r poległ Lubenkino Vuenabogan  Hubert Lissy kawaler z Chrząszczyce (Obergefreiter) o. Johann Liss, m. Julia z d. Margos miał 33 lata *30.10.1908
14 8 września 1941r. poległ  na wschodzie  Anton Dobis kawaler ze Złotnik rodz. o. Andreas,  m. Johanna z d. Piechotta miał 33 lata *28.5.1908
15 22 września 1941r. poległ na wschodzie Max Lakotta  rodz. o. Johann Lakotta , m. +Margareta z d. Kasperek miał 21 lat *29.12.1920
16
28 września 1941r. poległ na Ukrainie (Maksimowka)  Johann Stach kawaler  z Domecka rodz. o.  Franz, m. Franziska z d.  Kubina miał 22 lata *28.10.1919
17
8 września 1941r. poległ na wschodzie
Paul Kurpiers Gefreiter z Folwarku rodz. o. Johann, m. Katharina z d. Koth miał 22 lata *27.5.1919
18
3 października 1941r. poległ w okolicy
 Kuschinowka 10km Jelnja
Ernst Mross kawaler ze Złotnik rodz. o.  Franz, m. Gertrud z d. Mlotzek miał 20 lat *6.6.1921
19 18 października 1941r. poległ  Sdewelewo Nowogrod Wiktor Woitzik z Chrząszczyc  zawarł zw. małż: 21.4.1941 z Helena Buhl. Rodz. o. Josef , m.  Katharina z d. Kornek miał 27 lat *11.10.1914
20 21 października 1941r. poległ w  okolicy Szemenkowa na wschodzie Max Richter Obergefreiter, murarz,  żonaty (19.9.38 z Martina Gopon. rodz. o.  Albert Richter, m. Katharina z d. Broy miał 28 lat *10.10.1913
21 9 października 1941r. poległ na wschodzie Johann Cebulla murarz z Górek, żonaty z Gertrud Gonsior. rodz. o.  Josef , m.  Margareta z d. Wilczek miał 30 lat *23.7.1911
22 15 października 1941r. poległ na wschodzie Richard Nitsche kawaler z Chrząszczyc. rodz. o.  Josef , m. Franziska  z d. Waletzko miał 21 lat *6.2.1920
23 3 grudnia 1941r. poległ na wschodzie
 Romanowo przed Moskwą
Paul Langer kawaler , kierowca z Domecko Althaus-  Simsdorf,  rodz. o. Wilchelm Langer, m.  Anna z d. Rzanny miał 21 lat *8.9.1920
24 27 grudnia 1941r.zmarł w szpitalu polowym
 w Przemyślu (tyfusplamisty)
Andreas Wittor żonaty z Franziska Ziolko, rodz. o. Jakob, m. Sofii z d. Danisch miał 42 lata 28.11.1899
25 17 grudnia 1941r. zginą podczas nalotu bobowego  przestrzelone płuca w okolicy Klim Theodor Wiedler z Domecka,  żonaty z El Wystrach (25.3.1940). rodz. o.  Stanislaus Weidler, m. Maria z d. Gogolok miał 29 lat 29.10.1912
26 22 stycznia 1942r. zmarł nagle w Kowel
i tam pochowany
Konrad Lissy z Górek żonaty z Maria Blach (11.5.1936) rodz. o. August, m.  Mathilde z d. Pasternok miał 39 lat *20.11.1903
27 9 stycznia 1942r. zmarł z powodu
 zakażenia ran postrzałowych
Paul Kornek piekarz z Folwarku,  rodz. o. Josef Kornek,  m. Anna Misch miał 27 lat *24.4.1915
28 11 stycznia 1942r. Poległ - strzał w głowę
w okolicy Borischowo na wschodzie
Franz Gwosc  z Folwarku,  żona z (14.1.1941) Maria Gielnik. Rodz. o. Karl Gwosc m. Maria z d. Stephan miał 32 lata 26.1.1910
29 17stycznia 1942r. zmarł na wschodzie z powodu ran Alfred Siegert  (fr. Soppa) stolarz z Domecka. Rodz. o. Johann Siegert (fr. Soppa), m. Paulina  z d. Wiercimok miał 23 lata *28.1.1919
30 22 stycznia 1942r. poległ na wschodzie Bairak 70km od Charkowa Paul Stellmach murarz z Domecka. Rodz. o. Johann, m. Agnes z d. Stach miał 21 lat *11.11.1921
3111 luty 1942 poległ na wchodzie (strzał w głowę)
21.2. 1942r. w Semlewo -  pochowany
 razem z 28 - kameraden (kolegami) w Massen grab (wspólny grób)
Stellmacher (kołodziej) Wilhelm Kofka. z Simsdorf - Althaus - Domecko,  rodz. o. Wilchelm Kofka,  m.  Hedwig z d. Ignatz. żonaty (5.9.1938 z Rosa Gliniorz) miał 32 lata *3.7.1910
32 12 luty 1942r. poległ na wschodzie
 (pochowany w Choroschewo)
Ignatz Kasperek (Oderfelde) Chrzowice. o. Johann Kasperek, m.  Albina z d. Krupop ? miał 21 lat *31.7.1921
33 9 marzec 1942r. poległ w okolicy Polpino Peter Gogolok z Górek rolnik,  żonaty z Anastasia Lissy. rodz. o. Thomas Gogolok, m. Joanna z d. Kwossek miał 36 lat *8.9.1906
34 11 marzec 1942r. poległ w okolicy Alexejewka 14 km do Losowaja Paul Lehnart - robotnik z Domecka. o. Josef Lehnart, m. Julia z d. Golenia miał 21 lat *23.9.1921
35 18 marca 1942r. zmarł na wschodzie
 po ranach postrzałowych (Tschudowo)
Gerhard Smolin kawaler ze Złotnik (inspektor). Rodz. o. Johann Smoli , m. Johanna z d. Wystrach miał 23 lata *3.9.1919
36 3 marca 1942r. poległ na wschodzie
w okolicy Bessabotowka
Johann Czech z Chrząszczyc - Stolarz. Rodz. o. Peter Czech, m. Katharina Czech miał 26 lat *21.2.1916
37 17 marca 1942 zmarł po postrzale w płuca.
 24.3.42 pochowany w Charkowie Ukraina
Theodor Grund z Domecka kawaler. Rodz. o. Ignatz Grund, m. Maria z d. Wieschalla miał 22 lata *12.4.1920
38 17 marca 1942r. poległ na wschodzie , pochowany w Charkowie Ukraina Walter Piechota,  inżynier z Chrzowic. rodz. o Stanislaus Piechota, m. Paula z d. Fitzner miał 27 lat *17.7.1915
39 28 marca 1942r. poległ na wschodzie w okolici Welikoje Krasno Szwinuchuwo 28 km satoraja Russa pochowany Iselo Georg Frenzel kawaler murarz z Nowej Kuźni.  rodz. o. Franz Frenzel,  m. Kristin z d. Gogolok miał 25 lat *13.12.1917
40 29 marca 1942r. ranny w okolicy Nowgorod zmarł 4 kwietnia 1942r. Andreas Kowallik kawaler z Chrząszczyc. rodz. o. Karl Kowallik, m. Hedwig z d. Woitzik miał 28 lat *18.10.1914
41 31 marca 1942r. poległ na wschodzie w okolicy Tschernyschowa  pochowany Staraja Russa Josef Panusch piekarz z Domecka kawaler. rodz. o.  Stanislaus Panisch, m. Hedwig z d. Baron miał 24 lata *4.7.1918
42 28 kwietnia 1942r. poległ w okolicy Pawlowo Juchnow Franz Patzulla -kawaler, murarz Obergefreiter z Górek rodz. o. Franz Patzulla , m. Maria  z d. Baron miał 28 lat *28.9.1914
43 28 lutego 1942 poległ na wschodzie. Sanitariusz   Karl Weber kawaler z Nowej Kuźni. rodz. o Karl Weber m. Rosalia z d. Gogolok miał 28 lat *25.9.1914
44 22 lutego 1942 zaginiony (vermist)-  23 maja 1942 znaleziony poległy w okolicy Krischtopowka. Pochowany w Pawlograd Thomas Malik murarz z Domecka, żonaty z Gertrud z d. Hanuschik 2 dzieci miał 36 lat *20.12.1906
45 28 czerwca 1942r. zmarł tego samego dnia w Veldes Krainburg Max Baron z Nowej Kuźni , żona Hedwig z d. Sowietzki,
 o Franz Baron, m. Sofii z d. Obstoj
miał 33 lata *11.10.1909 w Nowej Wsi
46 23 czerwca 1942r. poległ w okolicy Tschidowo 27.6.1942 pochowany Winzent Majer murarz z Nowej Kuźni,  kawaler. o. Johann Majer, m. Franziska z d. Malik miał 29 lat *17.7.1913
47 6 czerwca 1942r. we Francji upad z roweru  śmiertelnie przejechany w kolumnie samoch. Ernst Dobis (Schachtmeister) ze Złotnik. o. Paul Dobis, m. Anna z d. Mlotzek miał 32 lata *28.12.1910
48 29 czerwca 1942r. ranny w okolicy Kuyjansk, zmarł 1.7.1942 w szpitalu polowym Woloskaja Balakleja Josef Klutzny kawaler - opiekun bauera Stanisłaus Chudala w Złotnikach. o. Josef Klutzny z Zimnic Wielk. m.  Rosalia z d. Smolin miał 32 lata *28.12.1910
49 28 czerwca 1942r. poległ na wchodzie przy przekraczaniu (Tine' Pochowany w Nowotlavejewka Alfred Kurpierz kawaler (betoniarz) z Chrząszczyc. o. Paul Kurpierz, m. Anna  z d.  Weidler miał 22 lata *22.3.1922
50 26 lipca 1942r. z powodu choroby zmarł pochowany w Riga Teodor Iwański kawaler z Folwarku (kowal Kupferschmid). o. Thomas Iwanski, m. Hedwig  z d. Surek miał 20 lat *12.12.1922
51 21 lipca 1942r. poległ na wschodzie w okolicy Wassiljewschina 45 km od Staraja Russa i tam pochowany Theodor Kutz kawaler ze Złotik. o. Franz Kutz, m. Julia z d. Lissy miał 19 lat 8.4.1923
52 14 lipca 1942r. poległ w okolicach Woronesch Adolf Wieschalla kawaler mistrz piekarski z Gorek. o. Franz Wieschalla m. Anastasia z d. Pollok miał 35 lat *25.4.1907
53 12 sierpnia 1942r. po postrzale zmarł Alois Stach kawaler - stolarz z Górek. o. August Stach m. Hedwig z d. Baron miał 19 lat 3.6.1923
54 16 sierpnia 1942r. poległ przed Leningradem w Szatlino pochowany Josef Cichon murarz z Chrząszczyc,  żonaty z Gertrud Kornek (29.10.1935) bezdzietny. o. Matheus Cichon,  m. Hedwig z d. Kusnierz miał 33 lata *16.3.1909
55 18 sierpnia 1942r. zmarł po ranach pochowany w Lipowec Albert Lellek murarz z Domecka, żonaty z Gertrud Mross dwoje dzieci,  o. Josef Lellek m. Anna z d. Wierzgalla miał 30 lat *10.4.1912
56 11 sierpnia 1942r. poległ podczas walk Vonbogen Eduart Piechotta kawaler ze Złotnik. o. Franz Piechotta, m. Maria z d. Weidler miał 20 lat *8.10.1922
57 8 sierpnia 1942r. ranny podczas walk, w Szutscha  pochowany Podberesjo Staraja Russ Anton Zelosko kawaler z Nowej Kuźni,  o. Thomas Zelosko m. Franziska z d.  Hylla miał 20 lat *29.5.1922
58 14 sierpnia 1942r. poległ w okolicy Wjasma Franz Niespor kawaler. stolarz z Górek. o. Ignatz Niespor, m. Maria z d. Ganbietz miał 33 lata *2.12.1909
59 29 sierpnia 1942r. poległ w okolicach Grodna  w Lida pochowany Peter Marny murarz z Domecka żonaty (24.10.1932 z Rosalia Ziolko 5 dzieci,  o. Peter Marny, m. Anna z d. Sowietzki miał 35 lat *12.9.1907
60 31 sierpnia 1942r. poległ w Afryce w okolicy El Alamein Egipt Stanislaus Fikus kawaler , malarz z Chrzowic. o. Anton Fikus, m. Julia z d. Iwainski miał 23 lata *9.4.1919
61 10 września 1942r. poległ w okolicy Schlisselburg Petersbur (trafiony odłamkiem granatu  Paul Wilczek podoficer z Nowej Kuźni . żonaty (22.1.1940 z Klara Gambietz). o. Franz Wilczek, m. Franziska  z d. Kampa miał 26 lat *26.6.1916
62 9 września 1942r. poległ w okolicy Starchowoje  pochowany w Archangelskoje Woronesch 40 km Walentin Piechatzek kawaler z Chrzowic. o. Franz Piechatzek, m. Maria z d Pietruschka miał 28 lat *7.2.1914.
63 2 września 1942r. poległ w okolicy Peterburg w Mga pochowany Johann Wieczorek z Górek żonaty z (18.12.1939 Maria Smolin). o Andreas Wieczorek, m. Heruferdin z d. Ingmann miał 28 lat *23.7.1914 in Buer Westfalen
64 16 września 1942r. poległ w okolicahc Masdok Terek Paul Goletz robotnik, kawaler z Domecka - Simsdorf . o. Winzent Goletz, m. Christina z d. Kusnierz miał 19 lat *29.10.1923
65 28 września 1942r. poległ na wschodzie Madino pochowany Schluesseburg Teodor Woitzik kawaler ze Złotnik o. Josef Woitzik, m. Katharina z d. Konek miał 19 lat 8.11.1923
66 28 lipiec 1942r. nad morzem śródziemnym samolot spadł prawdopodobnie utonął meldunek z Kairo. Josef Smolin kawaler , instalator z Górek. o. Josef Smolin, m. Maria z d. Patzulla miał 22 lata *20.5.1922
67 9 październik1942r. poległ nad Donem w okolicy Kasanskaja Paul Nitsche - kawaler gimnazjalista z Chrząszczyce o. Franz Nitsche, m. Kristina z d. Tomechna miał 24 lata *25.1.1918
68 1październik 1942r. poległ w okolicy Stalingradu Richard Smolin kawaler, piekarz z Folwarku. o. Josef Smolin (Tytka) m. Wiktoria z d. Kochanek miał 21 lat *4.4.1921
69 21 października 1942r. ranny zmarł 25 października Kagatkino Staraja Russa pochowany Heinrich Kochanek kawaler z Folwarku o. Johann Kochanek, m. Gertrud z d. Smolin miał 19 lat *17.7.1923
70 18 października 1942r. poległ na kaukazie Alois Weber kawaler murarz z Simsdorf (Domecko),  o. Franz Weber,  m. Rosalia z d. Cebulla miał 19 lat *4.5.1923
71 15 listopad 1942r. poległ na wschodzie  w okolicach Spornoje Juchnow Josef Bias rolnik, kawaler z Folwarku. o Josef Bias m. Hedwig z d. Glattki miał 30 lat *21.2.1912
72 20 listopad 1942r. poległ okolice Elista Ckalchutta Franz Patzula kawaler (ofensetzer) zdun z Górek. o Josef Patzula m. Maria z d. Salisch ( Jalisch ?) miał 21 lat *9.7.1921
73 1 grudnia 1942 r. poległ w okolicy Beresimi Ossuga Rschew Wjasna pochowany Wiktor Kurpierz kawaler rolnik z Folwarku. o. Johann Kurpierz, m. Katharina z d.  Kott miał 21 lat 15.10.1921
74 25 listopada 1942r. poległ  w okolicy Toropez Bernhard Sowada kawaler pracownik telegrafu z Górek. o. Johann Sowada, m. Kristina z d. Hampel miał 29 lat 19.8.1913
75 31 grudnia 1942r, poległ w okolicy Staroja Russa pochowany Magadkini  Robert Fikus kawaler z Chrzowic. o. Josef Fikus, m. Maria z d. Wieschalla miał 21 lat *12.5.1921
76 W sierpniu 1941r.  zgłoszono zaginięcie. W styczniu 1943 znaleziony martwy pochowany w Jarzewo Wiktor Wieschalla kawaler, murarz z Folwarku. o. Stanislaus Wieschalla, m. Maria z d. Czok miał 32 lata 4.10.190
77 8 stycznia 1943r. zmarł po infekcji rany pochowany w Wjasna Richard Mross kawaler ze Złotnik. o. Thomas Mross , Katharina z d. Baron miał 22 lat5a *16.6.1921
78 12 stycznia 1943r. poległ w Dubrowo i tam pochowany Johann Baron (Fliesenleger) kafelkarz, żonaty (9.2.1931 z Katharina Niestroj) o. Johann Baron, m. Franziska z d. Kotulla miał 34 larta *16.11.1907 w Osinach (Rothaus)
79 20 lutego 1943r. wpisano: Zgłoszony jako vermist - zaginiony 21 sierpnia 1942  ta data została przyjęta jako data śmierci. Marynarz U-Boot zatonęli Josef Lempka - formierz - żonaty (30.12.1941) z Hedwig Bloszczyk z Folwarku. o. Anton Lempka z Komprachcic m. Katharina z d. Böhm miał 25 lat *17.12.1917 Gumpertsdorf
80 11 lutego 1943r. poległ w okolicy Woroschilowgrad Theodor Smolin, kawaler, rolnik ze Złotnik. o. Johann Smolin, m. Johanna z d. Wystrach miał 33 lata *7.11.1910
81 17 lutego 1943r. poległ w okolicy , pochowany   Dniepropetrowosk Stefan Jaschik, murarz z Chrząszczyc. Żonaty 7.11. 1936 z Mathilde Klimek. o. Paul Jaschik m. Paulina z d. Hanischik miał 31 lat *2.9.1912
82 24 lutego 1943r. Zmarł wskutek dużych odniesionych ran . Pochowany Aleksyno Staraja Russa Josef Baron  murarz ze Złotnik,  żonaty 7.11.1936 z Maria Mlotzek,  o. Rochus Baron,  m. Elisabeth z d. Kotulla miał 34 lata *20.11.1909 Vogtsdorf - Wójtowa Wieś
83 27 stycznia 1943r. Zmarł wskutek ran brzucha w Stary Nikolskoje - pochowany Woronesch Peter Jüttner -górnik z Chrząszczyc żonaty 9.11.1942 z Gertrudą Czech. o. Rochus Jüttner, m. Paulina z d. Baway miał 29 lat *3.6.1914 in Liebeiche
84 22 lutego 1943r. poległ w okolicy Orel - pochowany w Bolchow Johann Grund kawaler z Domecka. o. Ignatz Grund, m. Maria z d. Wieschala miał 20 lat 15.4.1923
85 27 lutego 1943r. w walkach w okolicy Orel poległ  pochowany w Brjansk Alfons Schombara  - piekarz -kawaler  z Nowej Kuźni. o. Paul Schombara, m. Johanna z d. Wybranietz miał 27 lat *31.8.1916 Hindenburg _Chorzów St. Andreas
86 5 marca 1943r. Poległ w okolicy Tschopel (Petrwskaja) Pochowany Petrowskaja Dnez Stanislaus Malik murarz z Nowej Kuźni  żonaty 3.6.1935 z Mathilda Glattki 3 dzieci. o. Stanislaus Malik, m. Franziska z d. Ksienzyk miał 33 lata *28.2.1910
87 3 kwietnia 1943 poległ na wschodzie Kuban Bckenkopf Rochus Kornek - kowal z Folwarku. o ? m. Hedwig Morcinek z. d. Kornek miał 28 lat *11.8.1915
88 15 maja 1943r.  poległ w okolicy Rajkusi na kierunku Leningrad tam pochowany Johann Londers (sanders)? z Domecka - żonaty 16.2.1941 z Agnes Malik. o. Johann Wilchelm Lenders ? m. Karola Gertrud z d. Brennekamp miał 25 lat 13.10.1918
89 17 grudnia 1942r. w okolicy Werwekowka  poległ Max Barchanski kawaler - kowal z Domecka. o. Johann Berhofen . m. ? brak wpisu miał 23 lata *19.2.1920
90 13 lipca 1943r. poległ w okolicy Wjasma Josef Motscha kawaler murarz z Domecka. o. Franz Motscha  m. Anna z d. Weber miał 22 lata *26.8.1921
91 25 lipca 1943r. poległ w okolicy Orel pochowany w Renfowo Bruno Kleinert (fr Ksienzyk) kawaler murarz z Domecka Simsdorf. o. Franz Kleinert, m. Florentina Kusnierz. miał 21 lat *9.9.1922
92 1 sierpnia 1943r. poległ w okolicy Ladoga (See)  pochowany Kolkolowa Mga Schluesselburg Johann Kurpierz kawaler murarz z Folwarku. o Johann Kurpierz m. Agata z d. Urbanek miał 21 lat *17.6.1922
93 8 sierpnia 1943r. poległ w okolicy Mantschina Soborje pochowany Jarewo Pollbosu Smolensk Leo Wittor żonaty 17.6.1940 z Klara Goletz, Domecko Simsdorf o. Jakob Wittor  m. Sofia z d. Danisch miał 34 lata *14.2.1909
94 11 sierpnia 1943r. poległ w okolicy Jarzewo i tam pochowany Josef Golletz kawaler z Chrząszczyc. o Paul Golletz m. Rosalia z d. Schwalbe miał 21 lat *18.3.1922
95 początek sierpnia 1943r. na łodzi szkolnej zatonął .27 sierpnia 1943 w Brest pochowany Adolf Rogosch - kupiec kawaler z Chrząszczyc o.Theodor Rogosch m. Gertrud z d. Wojtzik miał 21 lat *1.1.1922
96 21 sierpnia 1943r. poległ w okolicy Konstantinowka  k/Charkowa pochowany w Wyssokij Bernhard Hauke malker kawaler z Domecka. o. Anton Hauke, m. Franziska Zielonka miał 21 lat *22.11.1922
97 9 sierpnia 1943r. poległ nad Mins Paul Panusch murarz kawaler z Nowej Kuźni o. Stefan Panusch m. Rosalia z d. Lellek miał 21 lat *23.6.1922
98 16 sierpnia 1943r. poległ w okolicy Degirewo  pochowany Mittelabschnitt Hubert Buhl murarz kawaler z Górek. o. Thomas Buhl, m . Franziska z d. Czech miał 22 lata * 14.10.1921
99 20 sierpnia 1943r. Poległ w okolicy Solewtoje Wiktor Twardon kawaler z Nowej Kuźni o. Ignatz Twardon m. Maria z d. Kielbassa miał 23 lata *6.12.1920
100 1 września 1943r. poległ w okolicy Kuban Brueckenkpf Bernhard Grytz, kawaler z Chrząszczyc    
101 26 sierpnia 1943r. poległ w okolicy Bjelgorod pochowany w Lubotin Heinrich Scheller pracownik na kolei z Domecka żonaty z Paulina Panusch 21.7.1942 . o. Heinnrich Scheller, m. Sofii z d. Wyzgalla miał 34 lata *22.7.1910
102 11 sierpnia 1943r. poległ w okolicy Djiakarewo k/Orel Josef Grytz kawaler stolarz z Chrząszczyc o. Josef Grytz m. Paulina z d. Wittor miał 26 lat *18.9.1916
103 5 września 1943r. poległ w okolicy Jelnia Georg Malik kowal z Domecka. żonaty 27.8.1939 z Ottilia Kuśnierz.  o. Stanislaus Malik, m. Franziska z d. Ksienzyk miał 29 lat *6.4.1914
104 10 września 1943r. po wielkich ranach odniesionych w walkach w okolicy Poltawa / zmarł w Mirgorod i tam pochowany Richard Wystrach kawaler z Folwarku o. Karl Wystrach, m. Anastasia z d. Smolin miał 22 lata *20.7.1921
105 10 września 1943r. poległ w okolicy Smolenska Richard Kornek kawaler z Folwarku. o. Jakob Kornek, m. Gertrud z d. Kochanek miał 20 lat 25.10.1923
106 15 września 1943r. poległ w okolicy Tschuwaski /Smoleńsk pochowany Alexejewo Emil Kiwus kawaler piekarz z Folwarku. o. Johann Kiwus, m. Maria z d. Bias miał 28 lat *30.11.1915
107 15 września 1943 poległ w okolicy Fremolii Italia Pochowany w Polata Josef Buhl kawaler z Chrząszczyc o. Ignatz Buhl, m. Anastasia z d. Hanuschik miał 21 lat 26.2.1922
108 25 października 1943r. poległ Nikolokoje  Theofil Sowada kawaler pomocnik malarza z Górek o. Franz Sowada, m. Rosalia z d. Kornek miał 23 lata *12.12.1919
109 16 październik 1943r. zmarł po ciężkim ranieniu w okolicy Kriwoi Rog Josef Nitsche - stolarz z Chrząszczyc o. Stanislaus Nitsche m. Julianna z d. Cygan miał 35 lat *2.3.1908
110 23 listopada 1943r. poległ w okolicy Newel , pochowany Rollbahn Pustoschka Newel Stefan Gwozdz kawaler z Domecko- Simsdorf (Pucnik). o. Johann Gwozdz m. Franziska Woitzik miał 20 lat *12.12.1923
111 28 listopada 1943r. Poległ w okolicy Castelfrentano - Italia Alfons Wittek kawaler z Domecka. o. Alfons Wittek m. Hedwig z d. Panusch miał 21 lata 25.8.1922
112 7 grudnia 1943r. poległ w Grecji / 23.12.1943r. pochowany Tripolis - Polopones Walter Franzewitz - stolarz z Nowej Kuźni. żonaty od 28.2.1943r. z Hedwig Weigett. o. Karl Franzewitz m. Elisabeth z d. Knackfuss miał 32 lata 4.11.1911 Halberstadt
112 22 stycznia 1944r. poległ w okolicy Georgii am Elsmennsee
(x2 wpisany do ksiegi)
Ernst Gojowczyk kawaler , kupiec z Chrząszczyc o. Lorenz Gojowczyk m. Ewa z d. Lissy miał 23 lata 17.7.1920
113 9 stycznia 1944r.  po ciężkim zranieniu w okolicy Kirowograd zmarł 10 stycznia 1944r. pochowany  w Bobrinez Johann Painczyk z Górek (Oberfeldwebel -Berufssoldat)zonaty od 13.10.1941r. z Gertrud Stellmach,  o. Paul Painczyk m. Maria z d. Zylka miał 29 lat *6.5.1914
114 19 stycznia 1944r. zmarł po cięzkich ranach w Schitkowitschi - ochowany w Gomel Gerhard Johann Lissek kawaler z Nowej Kuźni o. Johann Lissek, m. Anna z d. Hylla miał 20 lat 19.3.1924
115 11 stycznia 1944r. poległ w okolicy Makarowa około 30km od Witebsk Ignaz Warzecha, kawaler z Domecka. o. Jakob Warzecha, m. Franziska z d. Tomechna miał 35 lat *27.1.1909
116 16 stycznia 1944r. poległ bei Monte Cassino pochowany Caprile Italia Roman Baron murarz kawaler o. Franz Baron,  m. Julie z d. Niestroj miał 26 lat *11.2.1918
117 31 stycznia 1944r. poległ w okolicy Scharabini, w Pleskan pochowany Alois Kittel murarz ze Złotnik. o. Johann Kittel,  m. Johanna z d. Kulik miał 37 lat *19.6.1907
118 26 stycznia 1944 poległ w okolicy Gorki Białoruś Paul Wiench kawaler, malarz z Domecka. o. Peter Wiench m. Klara z d. Hoffmann miał 28 lat *24.1.1916
119 18 lutego 1944r. poległ w okolicy Priluka -pochowany w Nowaja Priluka (krz. Winnizei) Konrad Kasperek kawaler zdun, Oberwachtmeister z Górek. o. Vinzent Kasperek,  m. Maria z d. Danisek miał 24 lata  *19.12.1918
120 10 lutego 1944r. poległ w okolicy Litoria Franz Kubis  SS Mann, kawaler ze Złotnik o. Nikolaus Kubis m. Maria z d. Sduj miał 18 lat 9.0.1926
121 11 lutego 1944r. w okrążeniu (Kessel) w okolicy Tscherkassy poległ Richard Gambietz - Techniker - z Nowej Kuźni o. Johann Gambietz m. Hedwig z d. Fait miał 20 lat 13.1.924

! żyje Pisze z niewoli radzieckiej !
122 7 marca 1944r. poległ na wschodzie w okolicy Tschauny Josef Tomechna, Fleischergeselle kawaler z Chrząszczyc. o Josef Tomechna,  m.  Maria z d. Pampuch  miał 21 lat *5.11.1921
123 1 kwietnia 1944r. poległ w okolicy Landskoron 25 km Humiatyn Anton Wystrach murarz ze Złotnik,  o. Franz Wystrach, m. Maria z d. Bogon. żonaty od 25.11.1942 z Hedwig Mlotzek miał 31 lat *9.5.1913
124 14 maja 1944r. miał śmiertelny wypadek w okolicy Toulen południowa Afryka. pochowany w Toulon Stefan Mross kawaler ze Złotnik.  o. Franz Mross, m. Katharina  z d. Piechota miał 21 lat *27.12.1923
125 25 maja 1944r. podczas walki z partyzantami poległ w okolicy Tschwyja i ttam pochowany Josef Kapper stolarz z Domecka żonaty od 8.6.1936 z Franziska Tomechna. o. Johann Kapper,  m. Klara z d. Neugebauer miał 38 lat *25.5.1906
126 19 kwietnia 1944r Narwafront - poległ Toila (Estonia) pochowany Michael Mrochen pracownik budowlany z Domecka. o. Johann Mrochen, m. Maria z d. Klutzny miał 36 lat *25.9.1908
127 30.czerwca 1944r. zmarł po przestrzeleniu płuc  Klczk ? Teofil Weber o. Carl Weber (chałupnik), m. Rosalia z d. Gogolok miał 27 lat *27.4.1917
128 28 kwietnia 1944r. poległ w okolicy Polozk Peter Czech  r.k  ze Złotnik (Sztukator). o. Stanislaus Czech (chałupnik) m. Maria z d. Zyla miał 32 lata *26.6.1912
129 21.lipca 1944r. zmarł po ranach Sciny, Rej. Bez Gumbinnen Heinrich Stellmach ze Złotnik  rk. o. Vinzenz Stelmach m. Anna z d. Odelga miał 18 lat 14.7.1926
130 5 lipca 1944r. poległ w okolicy Pokudowo 10km od Lida Johannes Wieschalla rolnik z Chrząszczyc. o. Johann Wieschalla,  m. Anna  z d. Hiller miał 35 lat *27.9.1909
131 2 czerwca 1944r. w okolicy Rygi podczas rosyjskiego nalotu  poległ Peter Gisa ślusarz z Domecka o. Caspar Gisa m. Ceacilia z d. Fikus miał 35 lat 30.7.1909
132 27 lipca 1944r. poległ w Lipna (Łotwa) i tam pochowany Josef Lissek kawaler z Nowej Kuźni o. Johann Lissek m. Anna z d. Hylla miał 22 lata *19.3.1922
133 20 sierpnia 1944r. poległ na Litwie Alfons Hauke  kawaler (Melker) z Domecka,  o. Anton Hauke. m. Franziska z d. Zielonka miał 26 lat *22.2.1918
134 12 sierpnia 1944r. podczas angielskiego nalotu poległ, pochowany 14.8.1944 w Royan Francja Theodor Sowada kawaler ogrodnik z Górek,  o. Johann Sowada m. Thekla z d. Lissy miał 22 lata *21.10.1922
135 15 sierpnia 1944r. poległ w Karpatach Herman Surauf robotnik z Domecka (konvertif),  żonaty 11.11.1939 z Gertrud Stellmach,  o. August Surauf,  m. Rosina z d. Sikora miał 26 lat *11.11.1918
136 18 lipca 1944 poległ w okolicy Dolsk 50km od Kowel Johann Kornek kowal z Folwarku  od 31.5.1938 żonaty z Agnes Plachta troje dzieci (Hubert, Erika, *+ 1945 Johann Herbert ) mój sąsiad, o. Stanislaus Kornek, m. Maria z d. Kessler miał 33 lata *20.10.1911
137 14 września 1944r. poległ w okolicach Warszawy - Kosielsk 50km a północ pochowany Alfred Urbanek kawaler  murarz ze Złotnik. o. Anton Urbanek. m. Anna z d. Urbatzka miał 18 lat *2.1.1926
138 11 września 1944r. Poległ zabity od bomby samolot we Francji pochowany Metz Francja Paul Chudalla kawaler ze Złotnik,  o. Johann Chudalla m. Hedwig z d. Piechatzek miał 21 lat *29.7.1923
139 27 września 1944r. po ciężkich ranach w szpitalu polowym Gorlice (Polska) zmarł Adolf Ignatz Waletzko kawaler  stolarz z Górek. o. Josef Waletzko m. Maria z d. Lakotta miał 20 lat *29.7.1924
140 1 października1944r. Poległ podczas nalotu bombowego pochowany Piacenza Wiktor Baron stolarz z Górek,  żonaty z Rosa Posor (13.10.1937 dwoje dzieci)  o. Johann Baron m. Anna z .d Chudalla miał 37 lat *2.10.1907 Vogtsdorf
141 3 października 1944r. Poległ w okolicy Monte Reggio 35 km od Bolgna  Rochus Wieczorek robotnik kawaler z Chrząszczyc,  o. Franz Wieczorek m. Franziska z d. Schwalbe miał 33 lata *11.8.1911
142 7 października 1944r. po ciężkich ranach zmarł Botakiai 15 km od Tauroggen i tam pochowany Theodor Tomechna Schachtmeister z Chrząszczyc. o. Franz Tomechna m. Franziska z d. Cichon miał 45 lat *15.4.1899
143 27 września 1944r. poległ w Grandvillers 22km od Die' Grandvillers pochowany Paul Buhl ślusarz kawaler z Domecka,  o. Johann Buhl m. Maria z d. Wystrach miał 20 lat *26.4.1924
144 6 październik 1944r. poległ w Holandii Wageningen Johann Ledwig kawaler pracownik biurowy z Górek. o. Stanislaus Ledwig m. Franziska z .d Kampa miał 19 lat 24.10.1925
145 27 października 1944r. poległ w Weidengrund na wschodzie Stanislaus Furgatz kawaler ślusarz z Domecka o. Josef Furgatz m. Genovefa z d. Wicher miał 19 lat *27.9.1925
146 20 października 1944r. poległ w okolicy Tukkino ? Johann Doits Rentmeister z Domecka  o. brak m. brak wpisów miał 35 lat *5.2.1909
147 22 października 1944 poległ w Hegelingen Prusy wschodnie Johan Bartel (Zimmermann) z Chrząszczyc,  żonaty 17.5.1943 z Agnes Richter. o. Simon Bartel m. Hedwig z d. Pietruschka miał 29 lat *28.9.1919
148 12 września 1944r. poległ w okolicy Sesoul Francja Erich Gambietz Oberwachtmeistr z Górek,  o. Bartholomeus Gambietz m. Hedwig z d. Matysek miał 39 lat *14.12.1905
149 11 listopada 1944r. poległ w okolicy Hunkowce  pochowany Dukla Pars Josef Kurpierz ślusarz, kawaler z Folwarku,  o. Stanislaus Kurpierz m. Franziska z d. Kochanek miał 29 lat *14.1.1915
150 29 października 1944r.poległ w okolicy NeerKant na południe Helmond - Holandia Alfred Franz Berger kawaler Reg.Insp. Anwaerter z Domecka,  o. Franz Berger m. Albine z d. Gambietz miał 18 lat *2.8.1926
151 21 listopada 1944r. zmarł po ciężkim zranieniu w okolicy Windau Łotwa (Lettland) Josef Wilczek robotnik z Chrząszczyc,  żonaty (5.7.1939 z Monika Woitzik),  o. Thomas Wilczek, m. brak wpisu miał 34 lata *22.2.1910
 Kl. Schimmensdorf - Zimnice Małe
152 17 października 1944r. poległ w Kolosjoki Finlandia Paul Maiwald (fr Mlotzek) kawaler Zimmmermann ze Złotnik. o.  Paul Maiwald (fr. Mlotzek),  m. Monika z d. Langer miał 21 lat 21.12.1923
153 4 grudnia 1944r. zmarł po nalocie bombowym w schronie - zatrucie gazem Gualbert Höring - kucharz z Chrząszczyce żonaty (8/5/1944r.z Marta Piertrek). o. Johann Höring, m. Helene z d. Röder miał 32 lata *12.2.1912 Canustadt
154 19 październik 1944r. podczas nalotu w Italia - zasypany Konrad Mross kawaler murarz z Chrząszczyc. o. Josef Mross m. Katharina z d. Wieschalla miał 23 lata *25.11.1921
155 12 listopada 1944r. Zatonął "mit der Tirpitz" Gerhard Langer kawaler z Domecka. o. Karl Langer m. Karolina  z d. Wybranietz miał 20 lat *1.6.1924
156 1 grudnia 1944r. poległ na Łotwie (Lettland) Josef Cygan siodlarz z Domecka,  żonaty (7.1.1940 z Franziska Berger) o. Johann Cygan,  m. Thekla z d. Hennek miał 22 lata *18.3.1918
157 20 grudnia 1944r. poległ w na Parstrasse  w drodze do Urbey  w Wollstein w Vogeren pochowany Berhold Weber młodzieniec z Nowej Kuźni,  o. Karl Weber m. Rosalia z d. Gogolok miał 18 lt *4.12.1926
158 25 grudnia 1944r. poległ w okolicy Környa nad Pattensee pochowany w Raab Bernhard Sowada (maturzysta Leutnant der Reserve) z Chrząszczyc. o. Josef Sowada, m. Agnes z d. Kochanek miał 24 lata *13.8.1920
  dalej brak danych      
R. I. P.
 
rudolf z folwarku
powrót
Odwiedzin ogółem:005158 Odwiedzin dzisiaj:3

Ilo osb on-line: 1