600 lat Winau - Winowa
niedziela 2
września 2012 r.
                                                                    powrót do aktualności
                              
                              
powrót do części I
część II uroczystości
   Niedzielne uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10:30 - na skrzyżowaniu dróg (Prószkowska - Szkolna) w obecności licznie zebranych  mieszkańców Winowa, przedstawicieli władzy gminy i miasta Prószkowa, Starostwa Powiatu Opolskiego, oraz władzy duchownej: ks. proboszcza z Winowa i ks. prałata ze  Szczepanowic. Oczywiście nie mogło zabraknąć orkiestry dętej.
  Gości powitali bardzo serdecznie Ewelina Goletz i Jan Damboń - sołtys z Winowa.  Zaszczytu "odsłonięcia" obelisku otrzymała pani Dusza z Winowa (nie jestem pewny ale to chyba dawna moja sąsiadka z Folwarku - pani Kurpierz - bardzo podobna - może mnie ktoś w tej sprawie poinformuje). Jak już wspomniałem w I części, Folwark i Winów - to jakby jedno. Od niedawna dopiero wiem, że sołtys Winowa Jan Damboń ma omę (babcię), która mieszka w Folwarku, z którą dzieli nas tylko (stary płot) w moim ogrodzie. A jeszcze dawniej (dokładnie 1811 r.) Gregor Zmarzły ur. 1781 r. w Winau znalazł tu w Folwarku moją (pra pra pra) omę (babcię) Catharinę Piątek i stąd moje korzenie.
 Reprezentuję siódme pokolenie w Folwarku a mój wnuk Oskar już dziewiąte. Nie mam się czym chwalić bo w Folwarku jest wiele rodzin, które już dawno przekroczyły 20 pokolenie.
Ad rem.
 Uroczystość przebiegała w skupieniu - wszyscy obecni mieli świadomość, że są uczestnikami ważnej historycznej chwili. Przejęci byli przede wszystkim ci, którzy tu, na tej górce, od wieków mają swoje korzenie. Mają groby swoich bliskich, czego pewnie nowi mieszkancy im najbardziej zazdroszczą. Pofyrtane są dzieje Śląska, pofyrtane dzieje Winowa.
 Ale to nasze pokolenie zaczyna budować nową historię, nowy Winów! Mam głębokie przekonanie, że obecnym mieszkańcom Winowa uda się dobudować do starego Winau - Winowa coś nowego - coś, co przetrwa, czego nie zburzy żadna polityka. W tym duchu akcentowali również swoje przemówienia pani Róża Malik - burmistrz Prószkowa, oraz Henryk Lakwa - starosta powiatu opolskiego.
  Uroczystość liturgiczną przy obelisku upamiętniającym powstanie Winau - Winowa celebrował ks. prałat Zygmunt Lubieniecki proboszcz parafii Szczepanowice i kapelan sportowców, do której drzewiej należał Winau - Winów.
  Po uroczystościach przy obelisku, uczestnicy - procesją, przy dźwiękach orkiestry dętej -  przeszli do kościoła, gdzie odbyła się uroczysta msza św.
 
List odczytany - przeznaczony dla następnych pokoleń (bez streszczeń niżej) - przesłała Ewelina Goletz (Dziękuję !)

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego,

Spisujemy te słowa, pomni bogatej, acz niełatwej historii, którą jako obecni mieszkańcy Winowa dziedziczymy. A historia tej ziemi jak całej śląskiej krainy wpisuje się w wielkie wydarzenia polityczne tej części Europy.

Z 1412 roku pochodzi pierwsza wzmianka o naszej miejscowości. Winów wyłania się z mroków przeszłości jako miejscowość przynależąca, wraz z całym Śląskiem, do Państwa Czeskiego, od 1526 do 1740 r. - do Cesarstwa Austriackiego, a od 1740 do 1945 roku życie Winowian toczyło się w granicach Państwa Pruskiego, później Niemieckiego. Dopiero w 1945 r. Winau stał się Winowem. Dziś, jubileusz 600-lecia naszej miejscowości świętujemy w państwowości polskiej.

Od momentu powstania miejscowości upłynęło 600 lat, które dzięki Opatrzności Bożej przeżyliśmy w wierze katolickiej – mimo, że zmieniali się władcy, wiara naszego ludu zawsze wiernie trwała przy Kościele Katolickim. Dlatego też w tym miejscu wspominamy trwający pontyfikat papieża Benedykta XVI i rządy naszego biskupa Andrzeja Czai.

Choć Winów, usytuowany na południowych krańcach stolicy województwa - Opola, niewiele ma w swojej historii do przekazania potomnym, najjaśniejszą kartę jego dziejów zapisali kapłani i siostry zakonne. Wielkim synem tej ziemi jest błogosławiony ojciec Alojzy Liguda (1898-1942). Jako misjonarz werbista oddał życie za Chrystusa w Dachau 8 grudnia 1942 r. Papież Jan Paweł II wyniósł naszego pobratymca do chwały ołtarzy 13 czerwca 1999 r. Męczennikiem za sprawę Chrystusa był również Paul Buhl, który zginął w Chinach w ostatnich miesiącach 1945 r. Z Winowa również pochodzili ks. prał. Franciszek Dusza (1810-1989) i siostra misjonarka z Chin i Japonii Anastazja - Polycarpa Buhl (1904-1986). Obecnie z naszej miejscowości pochodzą dwie siostry: siostra franciszkanka Cyryla - Eryka Wieschollek i sistra de Notre Dame Hiacynta-Teresa Biłas.

Chlubą i dumą naszego pokolenia jest urzekająco piękny kościół pod wezwaniem Ducha Świętego, który został wzniesiony staraniem ówczesnego proboszcza parafii pw. Św. Józefa w Opolu ks. Huberta Skomudka. Kościół nasz został konsekrowany 2 sierpnia 1987 r. – tego samego dnia Winów został podniesiony do rangi samodzielnej parafii. Tak więc w tym roku wraz z ks. prob. Waldemarem Klingerem świętujemy również 25-lecia poświęcenia i ustanowienia parafii.

Obok kościoła, w 1988 r. została wybudowana i poświęcona kaplica Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej. W ten sposób nasza mała wioska stała się dla Diecezji Opolskiej Centrum Ruchu Szensztackiego. W kaplicy tej posługują Siostry Maryi zwane potocznie siostrami szensztackimi. Na dzień dzisiejszy przełożoną domu jest s. M. Eleonora.  

Dziś nasz Winów zamieszkuje 690 mieszkańców. Administracyjnie należymy do gminy Prószków, w której obecnie burmistrzem jest p. Róża Malik. Obowiązki sołtysa w naszej wiosce pełni p. Jan Damboń. W radzie sołeckiej zasiadają: Ewelina Golletz, która także jej przewodniczy, Aneta Baron, Janusz Mączyński, Jan Dusza, Andrzej Roter oraz Łukasz Gajda.

W centralnym punkcie wsi, tuż obok Placu Winogronowego, znajduje się nasza winnica. W 2006 roku z bogactwa winorośli postanowiło skorzystać Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Winowa. Wtedy też przygotowano teren i zasadzono pierwsze sadzonki winorośli. Powstanie naszej plantacji sfinansowane zostało dzięki środkom pozyskanym z Fundacji Odnowy Wsi, ale najważniejszy był wkład mieszkańców, którzy od początku istnienia winnicy wykonują przy niej wszelkie prace.

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, po kilkudziesięciu latach istnienia została zamknięta z braku dzieci szkoła podstawowa. Jako miejscowość staliśmy się dla mieszkańców Opola atrakcyjnym miejscem pod willową zabudowę, szybko przybywa nam nowych mieszkańców. W wiosce funkcjonuje jeden mały sklepik spożywczy i kilka zakładów usługowo - rzemieślniczych.

Wpatrując się w wezwania jakie stawiają przed nami przyszłe czasy chcemy wspólnie budować nasz szczęśliwy dom codziennego życia, któremu na imię Winów (Winau).             

Winów, dnia 2 września 2012 r. w uroczystość jubileuszu 600-lecia Winowa niniejszy dokument podpisali:

 

Ksiądz Proboszcz Waldemar Klinger - Członek Rady Parafialnej Krystyna Wójcik Burmistrz Prószkowa Róża Malik - Sołtys Winowa  Jan Damboń - Przewodnicząca Rady Sołeckiej Ewelina Golletz - Przewodniczący Mniejszości Niemieckiej Roman Golletz - Przedstawiciel Rzemieślników Jerzy Janecko - Przedstawiciel Rolników Rudolf Dusza - Przełożona Sióstr s. M. Eleonora - Przedstawiciel Rodzin Klemens Ramolla - Przedstawiciel Dzieci Anna Janecko - Przedstawiciel Młodzieży Jan Dusza - Przedstawiciel Starszego Pokolenia Marta Dusza

 

Moja relacja fotograficzna (zapisana na fotografii z myślą :  dla potomnych)  z tej uroczystości poświęcenia, oraz części artystycznej, która odbyła się w godzinach popołudniowych w niedziele 2 września 2012r. w Winowie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ewelina i Jan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Cześć artystyczna 600 lecia w Winowie
 
 
Alicja
 
Patrycja
Katarzyna
Kamil
 
 
 
 
 
Studio Piosenki Prószków
 
 
 
Paulina Klosa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak świętowali mieszkańcy i goście 600 lat urodzin Winowa
pozdrowienia z folwarku oskar i rudolf
uwagi i zastrzeżenia kierować na adres zmarzly@op.pl
  powrót do aktualności
                              
                              
powrót do części I
Odwiedzin ogółem: 004094 Odwiedzin dzisiaj: 2

Ilo osb on-line: 1