Nasza "Nowa Szkoła" w Follwarku. Moja pierwsza szkoła.
Unsere „Neue Schule“ in Vorwerk. Das war meine erste Schule.

Budowana na początku lat 1930. Uroczyste otwarcie i poświęcenie nastąpiło 11.11.1931 roku. Koszt budowy wynosił około 33 000,- Reichsmark.  Tutaj wielu mieszkańców rozpoczynało swoją edukacje. Była to szkoła dwu klasowa, na piętrze było mieszkanie dla nauczyciela. W czasie działań wojennych w 1945 roku uległa całkowitemu zniszczeniu. Obok widoczny fragment "Starej" szkoły, gdzie obecnie mieści się nasza kaplica. Ruiny zostały zasypane a teren wyrównany. Dziś boisko. Uwaga dla przyszłych pokoleń: w zasypanych  piwnicach zostały stare dokumenty, oraz liczne niewypały po wojnie.  Poniżej oryginalny zapis fotografa, Pana Kiwusa.
Sie wurde am Anfang des Jahres 1930 gebaut. Die feierliche Eröffnung und Einweihung der Schule war am 11.11. 1933. Die Schule kostete damals ca. 33.000 Reichsmarken. Hier begannen viele Vorwerks Bewohner dessen Bildung. Das war eine zweiklässige Schule, auf dem Obergeschoss befand sich eine Wohnung des Lehrers. Während des Kriegsgeschehens im Jahr 1945 wurde das Gebäude komplett zerstört. Neben sieht man ein Teil der „Alten“ Schule, wo sich heute unsere Kapelle befindet. Die Ruine wurde zugeschüttet und das Gelände planiert. Auf dieser Stelle gibt es jetzt einen Sportplatz. Achtung für die kommenden Generation: in den zugeschütteten Keller blieben noch alte Dokumente und mehrere Blindgänger aus dem Krieg.
Unten ein Foto vom W. Kiwus selbst unterzeichnet.

Grundzik  z Granic


Widok budowy nowej szkoły w roku 1931
Bau der neuen Schule, Jahr 1931
 

Tak dziś, dnia 26.grudnia 2005 o godzinie 10:00. wygląda miejsce gdzie stała moja pierwsza szkoła. Po lewej widoczna stara szkoła z nowym dachem, gdzie mieści się teraz kaplica. Na fundamentach szkoły wyrosły drzewa, teren został wyrównany. Ta rozkopana ziemia przed płotem, to ślady po koparce. W tym roku skanalizowano drugą połowę Folwarku oraz  Chrzowice.
So sieht  der Platz, wo damals meine erste Schule
stand, aus. Heute, den 26.12.2005, 10 Uhr. Auf der linken Seite sieht man die alte Schule mit einem neuen Dach, worin sich jetzt unsere Kapelle befindet. Auf den alten Fundamenten wuchsen Bäume. Das Gelände wurde planiert, jetzt kann man noch die Spuren sehen, da hier ein Hauptkanalisationsstrang von Chrzowice über Umschlagsstelle „Grundzik“ und weiter nach Oppeln führt.