Vorwerk 1938. Wesele Gertruda Zmarsly & Josef Wojcik z Kleinberg (Gorki) . W środku mała dziewczynka to Elfrida Wojcik urodzona 1932 rok, z pierwszego małżeństwa z Marią Kornek z Gorek.

Vorwerk 1938.Die Hochzeit von Gertrud Zmarsly und Josef Wojcik aus Kleinberg (Gorki). In der Mitte ein kleines Mädchen Elfrida Wojcik, geb.1932, aus der ersten Ehe mit Maria Kornek aus Gorki. .

1- Prapradziadek dla Oskara, Marysi, Wiktorii, Armina, Lennarta,  i ?, mój dziadek, Josef Zmarsly, ojciec młodej panny (zobacz 031). 2-Mój ojciec Peter Zmarsly młodszy brat panny młodej. 3- Gertruda Zmarsly panna młoda. 4- Josef Wojcik z Gorek pan młody. 5- Elfrida córka z pierwszego małżeństwa. 6-Emil Schikora szwagier panny młodej. 7-Caecilia Zmarsly - Schikora, żona Emila, młodsza siostra młodej panny ( ma 94 lata mieszka w Stade). 8- Wili Schikora z Folwarku brak Emila, drużba. 9-Ampela ps. Eli  Niestroj - Kubis z Brynicy, siostra mojej matki Marii. Mieszka aktualnie w Heimerzheim 03.04.2006 kończy 86 lat. 10-Hedwig (Jadwiga) Bias z Folwarku, koleżanka młodej pani. 11-Wiktoria Kochanek - Kasperek (od Keizra) z Folwarku znana jako Wiktora poulowa. 12- Truda Kochanek - Iwański z Folwarku znana jako Truda symowa. 13- Maria Niestroj - Zmarsly, moja matka, szwagierka młodej panny. 

1-Der Ururgrossvater von Oskar, Marysia, Wiktoria, Armin, Lennart und ? Mein Grossvater, Josef Zmarzly, der Vater der Braut
(
vide 031), 2-Mein Vater Peter Zmarzly, der jüngere Bruder der Braut. 3-Gertruda Zmarsly, die Braut. 4-Josef Wojcik aus Gorki, der Bräutigam. 5- Elfrida , die Tochter aus der ersten Ehe. 6-Emil Schikora, der Schwager der Braut. 7-Cäcilia Zmarsly – Schikora, Emils Frau, die Jüngere Schwester der Braut (heute 94, wohnt in Stade). 8- Wili Schikora aus Folwark, der Bruder von Emil. 9 -Ampela Pseudonym Eli  Niestroj - Kubis aus Brynica, die Schwester meiner Mutter, wohnt heute in Heimerzheim, am 03.04.2006 wird sie 86. 10-Hedwig (Jadwiga) Bias aus Folwark, eine Freundin der Braut. 11-Wiktoria Kochanek - Kasperek (od Keizra) aus Folwark, bekannt als „Wiktora poulowa“. 12- Truda Kochanek - Iwański aus Folwark, bekannt als „Truda symowa“. 13- Maria Niestroj – Zmarsly, meine Mutter, die Schwägerin der Braut.   

Dom weselny widziany od strony południowej. Das Hochzeitshaus, gesehen von der Südseite.