Schulstrasse ul. Szkolna. Schulstrasse / ul. Szkolna.
Widok od strony południowej, przy starej szkole, której na fotografii nie widać. Dzisiaj mieści się w niej nasza kaplica. Po lewej na tym polu przed budynkiem transformatora stoi bar "Maja". Nie ma również komina przy młynie, oraz drzew gdzie stoi ten chłopak. Gdyby nie ten śnieg to zobaczylibyśmy, że i nawierzchnia drogi jest taka sama jak 70 lat temu.
Ein Blick aus der sudlichen Seite, neben der alten Schule, die man auf dem Foto nicht sieht. Heute befindet sich dort unsere Kapelle. Links auf dem Feld neben dem Transformator steht die Bar „Maja“.  Den Schornstein neben der Mühe und die Bäume, wo der Junge steht, gibt es auch nicht mehr. Wenn es keinen Schnee gäbe, könnte man sehen, dass die Strasse genauso wie vor 70. Jahren aussieht.

 

To samo miejsce dziś 26 grudnia 2005. Minęło przynajmniej 70 lat kiedy pan Wilchelm Kiwus zrobił pierwszą fotografią z tego miejsca. Jeśli porównamy, to nie wiele się zmieniło. Ten Chłopak po prawej to Rafał Janetzko.
Die gleiche Stelle, heute den. 26.12.2005. 70 Jahre sind vergangen, als der Herr Wilchelm Kiwus das erste Foto an der Stelle machte. Wenn wir beide Fotos vergleichen dann stellen wir fest, dass es sich nicht viel änderte. Der Junge recht ist Rafał Janetzko.