Pielgrzymka parafialna na Górę Św. Anny. Die Pilgerreise nach Annaberg.
W środku taka wysoka pani ubrana na czarno, to Jadwiga Bias z Folwarku. Ona była nie etatową organizatorką wszystkich uroczystości religijnych w naszej wsi. Pamiętam Ją, jak prowadziła w miesiącach majowych co roku nabożeństwa - "majówki", przed naszą kaplicą przy ulicy Wiejskiej. Dziewczyny i Panie klęczały na drodze a chłopaki siedzieli pod płotem na ławkach i kamieniach. Odmawialiśmy różaniec a na zakończenie były śpiewane pieśni "Maryjne", które niosło na całą wioskę.
In der Mitte eine grosse Frau, in schwarz gekleidet, das ist Jadwiga Bias aus Folwark. Sie war unsere selbsternannte Veranstaltungsleiterin aller religiösen Feierlichkeiten in unserem Dorf. Ich erinnere mich an sie, als sie jedes Jahr, im Mai, die Maiandacht „Majowka“, vor der Kapelle an der „Wiejskastrasse“ führte. Die Mädchen und Frauen knieten auf der Strasse und die Jungs sassen  unter dem Zaun auf einer Bank oder einem Stein. Wir beteten Rosenkranz, anschliessend wurden Marienlieder gesungen, die man im ganzen Dorf hören konnte.

Rozpoznaję: Truda Kochanek ( Iwański), Rozalia Kasperek ( Rózalka kasperkowa), Hilegarda Sadlo (Styrnol).  Kto zna więcej?
Ich erkenne: Truda Kochanek (Iwański), Rozalia Kasperek ( Rózalka kasperkowa), Hilegarda Sadlo (Styrnol). Wer kennt die anderen?