Fotografia rodziny Buhl - Follwark.  Ein Foto von der Familie Buhl aus Follwark.
 

Jakie strojne były nasze babcie i prababcie, dzieci też inaczej ubierano.
 Rodzina Buhl: 1-Anna (Kasperek w Górkach), 2-Krystyna (Giza Folwark), 3-Walter Giza syn Anny, 4-Wiktoria (Synowice k/Karczowa), 5-Franciszka (matka), 6-Marta (Bieniek Folwark), 7-Stanisław (Stanik), 8-Albert -Wojciech - ps.Wojtek ojciec rodziny, 9-Łucja (Cebula Zimnice), 10-Alojzy (Buhl Folwark ojciec Krystyny Kiełbasa), 11-Maria (Czech, Żelazna), 12-Helmut (syn Marii), 13-Józef  Czech z Żelaznej (mąż Marii).
Normalna, typowa  rodzina w Follwarku:    Albert & Franciszka + 8 potomstwa. 
Wie prächtig geschmückt waren damals unsere Grossmütter und Urgrossmütter, sogar die Kinder waren anders angezogen.
Die Familie Buhl:

1- Anna (Kasperek in Gorki), 2. Krystyna (Giza Vorwerk), 3-Walter Giza, der Sohn von Anna, 4-Wiktoria (Synowice  in der Nähe von Karczow), 5-
Franciszka (die Mutter), 6-Marta (Bieniek Vorwerk), 7-Stanisław (Stanik), 8-Albert -Wojciech – Pseudonym Wojtek Vater der Familie, 9-Łucja (Cebula Zimnice), 10-Alojzy (Buhl Vorwerk der Vater von Krystyna Kiełbasa), 11-Maria (Czech, Żelazna), 12-Helmut (der Sohn von Maria), 13-Józef  Czech aus Żelazna (der Mann von Maria)
Normale, typische Familie aus Fol
lwark:    Albert & Franciszka + 8 Kinder.