Widok z drogi Góreckiej, na Lindenstrasse (ul. Lipowa) w latach trzydziestych ubiegłego wieku.
Po lewej Kacma - karczma u Zeflika, która uległa zniszczeniu w 1945 roku. Po prawej dom z 1935 roku (Bieniek) obecnie Piechaczek, oraz stary dom (Sznapka - Schubert), obecnie Sznapka.
Der Blick aus der „Goreckastrasse“ auf die Lindenstrasse (Lipowa), 30ige Jahre vergangenes Jahrhunderts
Auf der linken Seite Kacma – das Wirtshaus beim Zeflik, das im 1945 Jahr zerstört wurde.  Auf der rechten Seite ein Haus aus dem Jahr 1935 (Bieniek) aktuell Piechaczek und ein altes Haus (Sznapka - Schubert), heute Sznapka