Nasze dzieci  na furmance.- to znaczy nasze babcie i prababcie dziadkowie i pradziadkowie,
Napis na transparencie: "Wachset und vermehret Euch".  obowi¹zuje równie¿ dziœ.
Unsere Kinder auf dem Pferdewagen, eigentlich unsere Grossmütter und Urgrossmütter, Grossväter und  Urgrossväter.
Der Aufschrift auf dem Transparent „Wachset und vermehret Euch“, gilt heute noch.