Na podwórku u Pañstwa Wieszala 
Typowe zabudowania gospodarskie w Follwarku.
Auf dem Hof bei der Familie Wieszala
Typische Wirtschaftsgebäude in Vorwerk. (Follwark)