To po nich zostało!
Was an Sie noch erinnert!

W tych dniach mija 61 lat, od kiedy w naszym Vorwerku rozpoczęła się II Wojna Światowa. Było to 22 stycznia 1945 roku. Od tego też dnia Vorwerk nazywa się Folwark, pisany przez jedno "l". Front zatrzymał się w naszej miejscowości na prawie trzy miesiące, do 15/16 marca. Tak długo trwały walki, potem ruszyła ofensywa i wojska sowieckie w maju  dotarły do Berlina. Już niewielu mieszkańców żyje, którzy w tym czasie byli biernymi uczestnikami tej okrutnej wojny. Znaczna większość, urodzona po wojnie zna te straszne wydarzenia tylko z opowiadań. A po bohaterach z obu walczących stron, zostały tylko te tablice pamiątkowe. Inne ślady i rany powoli się zacierają. Pod tą tablicą spoczęło około 20 żołnierzy niemieckich poległych we Folwarku , ich prochy przeniesiono w późniejszych latach na cmentarz parafialny w Chrząszczycach. 
An diesen Tagen jährt sich zum 61. Mal der Beginn des zweiten Weltkrieges. Das war am 22. Januar 1945. Seit
diesem Tag heisst Vorwerk – Folwark, geschrieben mit einem „l“. Die Front hielt in unserem Dorf für knapp drei Monate, bis zum 15/16 März, an. So lange dauerten die Kämpfe an, danach ging die sowjetische Armee in die Offensive und erreichte im Mai Berlin. Es leben nicht mehr viele von den Zeitzeugen, die den fürchterlichen Krieg erlebten. Die meisten, die nach dem Krieg geboren wurden, kennen das Grauen nur von erzählen. An die Helden beider kämpfenden Seiten erinnern nur noch diese Gedenktafeln. Andere Spuren verblassten und Wunden sind längst verheilt. Diese Tafel liegt an der Stelle, wo etwa 20 deutsche Soldaten fielen, deren Asche später auf den Friedhof in Chrzaszczyce versetzt wurde.   

   

Obok, przy drodze krajowej Nr 45, znajduje się cmentarz poległych bohaterów Armii Radzieckiej. Poległo ich znacznie więcej, około 500 według  informacji uzyskanej od tych, którzy brali udział w końcowych dniach marca 45 roku przy ich chowaniu. Ich prochy  przeniesiono na cmentarz do Kędzierzyna.
In unmittelbarer Nähe an der Bundesstrasse Nr. 45, befindet sich ein Militärfriedhof der sowjetischen Armee. Man berichtet von etwa 500 gefallenen sowjetischen Soldaten. Die Information stammt von denjenigen, die Ende März an der Beisetzung der Opfer teilnahmen. Deren Asche wurde auf einen Friedhof in Kedzierzyn versetzt.

 

 

      

   

Zobacz więcej strona tytułowa.
 Link - "II Wojna Światowa".
Mehr Infos, sehe Titelseite, Link „Der 2. Weltkrieg“.