Rodzina Wieschalla przy pracy w swojej cegielni "za Walą"
Die Familie Wieschalla bei der Arbeit in eigener Ziegelbrennerei „za Walą 
 

1-Stanisław, 2-Elżbieta, 3-Agnieszka, 4-Roch. Stanisław i Roch, bracia zginęli tragicznie w Folwarku w 1945 po wejściu wojsk sowieckich - zobacz  link II Wojna w Folwarku.
1-Stanisław, 2-Elżbieta, 3-Agnieszka, 4-Roch. Die Geschwister Stanisław und Roch kamen tragisch 1945 in Vorwerk nach dem Anmarsch der sowjetischen Armee ums Leben. Sehe Link „Der 2. Weltkrieg“.